بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری قرنطینه شد

۲۸ حمل ۱۳۹۳

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، قرنطینه شدن بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نادر محسنی، امروز درجمع خبرنگاران گفت: این کمیسیون پنج صد وشانزده مورد شکایت برای قرنطینه شدن بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرده است .

وی افزود، قرنطینه شدن آرای انتخابات ریاست جمهوری به معنای باطل شدن آرا نیست بلکه در فرصت مناسب و درحضور ناظران و نمایندگان نامزدها بررسی مجدد می شود .

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت 892 مورد شکایت جدی درباره انتخابات ریاست جمهوری را نیز به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می کنیم.

محسنی با بیان اینکه جدا کردن آرای باطل و تقلبی از میان آرای سالم می تواند برنتایج انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار باشد گفت، رسیدگی به 892 مورد شکایت می تواند بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را باطل کند.

وی افزود این کمیسیون تاکنون به 343 مورد شکایت رسیدگی کرده است.

محسنی با بیان اینکه بیش از هزار مورد شکایت علیه کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شده است، خواستار تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه کارکنان کمیسیون انتخابات شد.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این، شمار شکایات مطرح شده علیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را بیش از سه هزار ودوصد مورد اعلام کرده بود.

انتخابات ،

ریاست جمهوری،

قرنطینه ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.