سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

بحران روز افزون اقتصادي در عربستان سعودي

1027479804سفیر انگلیس در ریاض در نشست مشورتی با تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران انگلیسی در خاورمیانه اظهار داشت: مقامات سعودي در محاسبات خود اشتباهات استراتژيك بسيار بزرگي را مرتكب شده‌اند.

بر اساس این گزارش عدم پیش بینی در تبعات سقوط قيمت نفت از بشكه‌اي ۱۰۴ دالر به بشكه‌اي ۵۰ دالر عملاً بودجه ارزي اين كشور را نصف نموده است. در حال حاضر سعوديها برای تامین هزینه‌های بحران‌های منطقه خصوصا جنگ یمن،‌ بيش از یک سال است كه مرتباً از صندوق ذخيره ارزي و حسابهاي سپرده‌گذاري خود در انگليس و آمريكا برداشت مي‌نمايند كه اين موضوع آثار غیرقابل کنترل خود را در اقتصاد و درون جامعه عربستان سعودي به تدریج نشان خواهد داد.

همچنین مسئولين اقتصادي سعودي هر ماه ۷ميليارد دالر براي تامين هزينه‌ها و جبران كسري بودجه از صندوق ارزي برداشت مي‌نمايند. بانك مركزي عربستان سعودي اعلام نموده ميزان ذخيره ارزي اين كشور- در فاصله ۹ ماهه‌ي اخیر- از ۷۴۶ ميليارد دالر به ۶۷۲ ميليارد دالر سقوط كرده است که این به معناي به صدا در آمدن زنگ هاي خطر براي اقتصاد عربستان سعودي مي‌باشد.

در هین راستا بازار بورس عربستان سعودي در طول ۸ ماه گذشته مبلغ۴/۱۴ ميليارد دالر متضرر شده است كه اين وضعیت در فعاليت بازار بورس عربستان سعودي بي‌سابقه بوده است. شهروندان سعودي به شدت از وضعيت اقتصادي كشور نگران بوده و بيم و هراس در بازار اقتصادي اين كشور موج می‌زند.

اصحاب سرمايه به دنبال خروج سرمایه از بانكهاي داخلی به بانك‌هاي خارجی در كشورها مختلف هستند. مسئولين اقتصادي عربستان براي خروج از اين بحران با تزريق پول سعی دارند آرامش را در بازار ملتهب عربستان حفظ کنند.