با توجه به چالش های امنیتی، هند در کنار افغانستان است

نخست وزیر هند در مراسم افتتاح قصر «ستوری» وزارت امور خارجه افغانستان تاکید کرد که هنوز هم چالش های امنیتی از سوی گروه های تروریستی خارجی وجود دارد.

623

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نارندرا مودی در این مراسم از طریق ویدیو کنفرانس به صورت زنده با رئیس جمهور غنی و شماری از اعضای کابینه و دیپلومات های داخلی و خارجی صحبت کرد.

مودی اظهار داشت که افغانستان هنوز هم با چالش هایی از سوی تروریستان که از کشورهای خارجی حمایت می شوند، روبرو است؛ اما بیش از ۱میلیارد و ۲۵۰میلیون نفوس هند در کنار افغانستان است.

وی اظهار داشت که بازسازی قصر ستوری وزارت امور خارجه افغانستان، نشان تحکیم روابط دو کشور است به مانند پروژه های بند سلما و شورای ملی.

در عین حال، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از کمک های هند، دهلی را یکی از بزرگترین کمک کننده گان و حامیان صلح افغانستان دانست.

وی افزود که قصر ستوری نماد دیپلوماسی افغانستان در عصر حاضر است.

قصر ستوری وزارت امور خارجه در جریان سالهای گذشته تخریب شده بود که توسط هند در مدت سه سال بازسازی شده و هزینه ای بالغ بر ۵ میلیون و هفتصد هزار دالر در بر داشته است.