با آزادی تکریت، جنایات هولناک داعش فاش شد

آزادسازی شهر تکریت در ولایت صلاح الدین به کشف گورهای دسته جمعی سربازان پایگاه نظامی “اسپایکر” منجر شد که سال گذشته به دست عناصر گروه تروریستی داعش قتل‌عام شدند.

آزادسازی شهر تکریت در ولایت صلاح الدین به کشف گورهای دسته جمعی سربازان پایگاه نظامی “اسپایکر” منجر شد که سال گذشته به دست عناصر گروه تروریستی داعش قتل‌عام شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سربازان در آن زمان مسلح، یا در حال نبرد یا دفاع یا چیزی شبیه به آن نبودند، بلکه همگی لباس های غیر نظامی برتن داشتند و این مساله گویای توطئه و نقشه ای است که در زمان حمله علیه آنها طرح ریزی شده بود.

گروه تروریستی داعش این سربازان را با دستور طرف های دیگری به طور گروهی به قتل رساند. روزها و هفته ها و ماهها از این ولایت دردناک و هولناک قتل دسته جمعی سربازانی که در عنفوان جوانی بودند، می گذرد. آنها قربانی توطئه ای طرح ریزی شده علیه پایگاه هوایی اسپایکر شدند.

ارتش عراق و نیروهای داوطلب مردمی بعد از چند ماه از این جنایت توانستند شهر تکریت را آزاد کرده و آثار این جنایت را پیدا کنند.

پنج گور دسته جمعی برای بیرون کشیدن اجساد و شناسایی آنها، خاک برداری شده و هفت گور دسته جمعی دیگر در این منطقه نیز نبش قبر خواهد شد.

جنایت اسپایکر هرگز از ذهن ها پاک نخواهد شد اما بسیاری از عراقی ها امید دارند که بعد از آزادسازی سرزمین خود از داعش، تروریسم به طور نهایی ریشه کن شود.