بان کی مون: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد

۱ دلو ۱۳۹۴

2902c5120c0151e0a6715e51f4229facدبير کل سازمان ملل متحد در خصوص سوريه میگوید بايد بر اساس روند نشست وين به راه حل سياسي دست يافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دبيرکل سازمان ملل تاکيد کرد: بحران سوريه به هيچ وجه راه حل نظامی ندارد.

بان کی مون افزود: درباره بحران سوريه نبايد وقت تلف کنيم، ۵ سال گذشت و با جنگ و نظامی گری موفق نشد.

دبيرکل سازمان ملل تاکيد کرد: طرف های منطقه ای و بين المللی درباره راه حل سياسی اتفاق نظر دارند و از اين رو نشست «ژنو ۳» از اهميت زيادی برخوردار است.

وی گفت: متاسفانه ما در ۲۰۱۴ در «ژنو ۲» شکست خورديم و از اين رو بايد در نشست آينده موفق شويم.

بان کی مون،

بحران،

خاورمیانه

سوریه،

سیاسی،

نظامی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed