اسد ۱۹, ۱۳۹۹

بانک جهانی ۲۵۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

salangtunnelen.jpg-for-web-large-aa988بانک جهانی به منظور بازسازی سرک ھای مواصلاتی سلسله کوه ھای ھندوکش و تونل سالنگ، ۲۵۰ میلیون دالر اختصاس داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ارسالی این بانک به رسانه‌ها آمده، اکثر این مبلغ پول برای سرک‌ھای مواصلاتی کوه‌ھای ھندوکش به شمول احیا و بازسازی سرک و تونل سالنگ، اختصاص داده شده است.

بر اساس خبرنامه، با تطبیق این پروژه، سرک‌هاى فعلى، در تمام فصل‌ها به سرک‌هاى مطمئن تبدیل می‌شود.

در خبرنامه آمده است، بانک جهانی کار ساختمانی ارتقاى سرک ١۵٢ کیلومتر بغلان- بامیان به یک سرک پخته و اساسی را حمایت می‌کند.

قرار است که این پروژه‌ها از طریق وزارت فواید عامه کشور در هفت سال آینده تطبیق شود. همچنان برای تطبیق این پروژه‌ها، یک کمیته نظارتی متشکل از ناظران داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.

بانک جهانی می‌گوید که بازسازی سرک ٨٧ کیلومتر سالنگ به شمول تونل آن، شامل پروژه است.

این پروژه شامل، ترمیم تونل سالنگ، دالان‌ھای برفگیر و اعمار سرک جدید کانکریتی برای موترھای باربری به طول ٣٠ کیلومتر است.

گذرگاه سالنگ مهم‌ترین مسیر ارتباطی است که ۹ ولایت شمالی افغانستان را به پایتخت وصل می‌کند.