بانک جهانی 250 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

۲۹ میزان ۱۳۹۴

salangtunnelen.jpg-for-web-large-aa988بانک جهانی به منظور بازسازی سرک ھای مواصلاتی سلسله کوه ھای ھندوکش و تونل سالنگ، ۲۵۰ میلیون دالر اختصاس داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ارسالی این بانک به رسانه‌ها آمده، اکثر این مبلغ پول برای سرک‌ھای مواصلاتی کوه‌ھای ھندوکش به شمول احيا و بازسازی سرک و تونل سالنگ، اختصاص داده شده است.

بر اساس خبرنامه، با تطبیق این پروژه، سرک‌هاى فعلى، در تمام فصل‌ها به سرک‌هاى مطمئن تبديل می‌شود.

در خبرنامه آمده است، بانک جهانی کار ساختمانی ارتقاى سرک ١٥٢ کيلومتر بغلان- باميان به يک سرک پخته و اساسی را حمایت می‌کند.

قرار است که این پروژه‌ها از طریق وزارت فواید عامه کشور در هفت سال آینده تطبیق شود. همچنان برای تطبیق این پروژه‌ها، يک کميته نظارتی متشکل از ناظران داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.

بانک جهانی می‌گوید که بازسازی سرک ٨٧ کيلومتر سالنگ به شمول تونل آن، شامل پروژه است.

این پروژه شامل، ترميم تونل سالنگ، دالان‌ھای برفگير و اعمار سرک جديد کانکريتی برای موترھای باربری به طول ٣٠ کيلومتر است.

گذرگاه سالنگ مهم‌ترین مسیر ارتباطی است که ۹ ولایت شمالی افغانستان را به پایتخت وصل می‌کند.

 

بانک جهانی،

پروژه

سالنگ،

شمالی،

متشکل،

ناظران،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed