بانک انکشاف آسیایی 858 میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

۱۰ عقرب ۱۳۹۴

بانک انکشاف آسیاییوزارت مالیه می‌گوید که بانک انکشاف آسیایی، ۸۵۸ میلیون دالر را برای انکشاف زیربناهای کشور کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ارسالی این وزارت آمده است، بانک انکشاف آسیایی این مبلغ پول را از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ در اختیار افغانستان قرار می‌دهد.

بر اساس این خبرنامه، این مبلغ پول در بخش‌های توسعه انرژی برق، خصوصی و انکشاف زیربناهای کشور مصرف خواهد شد.

بانک انکشاف آسیایی، از جمله کمک کنندگان بزرگ مالی افغانستان در ۱۴ سال گذشته بوده است.

بانک مذکور در این مدت، صدها میلیون دالر را در بخش‌های مختلف به افغانسان کمک کرده است.

در همین حال، در خبرنامه وزارت مالیه آمده است، مصطفی مستور، معین مالی این وزارت در دیدار با مسئولان بانک انکشاف آسیایی در مانیلا، وعده کمک جدید مالی این بانک را دریافت کرده است.

او در دیدار با تیکسیکو نکو، رییس بانک انکشاف آسیایی روی توسعه زیربناها، اتصال منطقه‌ای از طریق راه‌آهن، سرک‌ها و انرژی نیز بحث کرده است.

آقای مستور در ادامه از کمک بانک انکشاف آسیایی در سال‌های گذشته به افغانستان قدردانی کرده است.

در همین حال، مسئولان بانک انکشاف آسیایی، از ادامه کمک‌های این بانک به افغانستان در سال‌های آینده اطمینان داده‌اند.

;l;

858 میلیون

افغانستان

امریکا

دالر

زیربنا ها

مالیه

مستور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed