باطل شدن 69 محل رای دهی دیگر

۸ سنبله ۱۳۹۳

در نشست علنی اعضای كميسيون مستقل انتخابات ازمجموع 3 هزار محل رای دهی كه تازه تفتيش شده است، 69 محل آن باطل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، كميسيون انتخابات روز جمعه 69 محل رای دهی ديگر باطل اعلام کرده و شامل بيش از 10 هزار رای می شود.

با این حال تاكنون نزديک به 9 هزار محل رای دهی مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنين بر بنياد نتايج تفتيش اين 3 هزار محل بايد 469 محل به تفتيش مجدد برود و 628 محل رای دهی نيز بايد بازشماری شود.

تاكنون 216 محل رای دهی از ميان نزديک به 10 هزار محل رای دهی باطل شده است و همچنين نزديک به 18 هزار محل رای دهی تفتيش ابتدايی شده است.

 

آرا

انتخابات

باطل شدن

کمیسیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.