بازی کرکت به نصاب تعلیمی معارف اضافه شد

۱۷ سرطان ۱۳۹۲

وزارت معارف کشور بازی کرکت را به عنوان بهترین ورزش به نصاب تعلیمی مکاتب کشور اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، وزارت معارف کشور به منظور رشد بازی های کرکت در سطح مکاتب تفاهمنامه درج این بازی به نصاب تعلیمی دانش آموزان را امروز  (17 سرطان) با اداره  کرکت بورد افغانستان امضاء کرد.

هدف از این تفاهمنامه رشد بازی کرکت به سطح مکاتب و شامل ساختن آن به حیث یک مضمون جداگانه در نصاب تعلیمی معارف کشور می باشد.

آصف ننگ معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف  ارزش این تفاهمنامه را در راستای تربیه جوانان یک گام مهم خواند و در باره  عملی شدن مواد این تفاهمنامه از تعهد وزارت معارف اطمینان داد.

کرکت بورد به نصاب تعلیمی معارف اضافه می شود


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.