بازی با سرنوشت مردم، چه کسی مقصر است؟

بنابه هر دلیلی مردم افغانستان به غیر از ولایت های غزنی و قندهار، دو روز به پای صندوق های رای رفته و به نامزدان مورد نظرشان در انتخابات مجلس نماینده گان رای دادند.

هرچند که گفته شد مشکلات تخنیکی در روز اول باعث شد تا انتخابات در دو روز برگزار شود؛ اما مردم به مانند همیشه حماسه آفریده و تمام مشکلات را به جان خریده و در روند رایدهی اشتراک کردند.

مردم به ویژه پایتخت نشینان با قبول ناامنی، حملات احتمالی انتحاری و انفجاری و قتل و ترور و صرف وقت زیاد برای حضور در صف های طولانی را به رای دادن نظر داده و به پای صندوق های رای رفتند و حق شان را استعمال کردند.

با تمام این مشکلات و مصارفی که انجام شد، روند انتخابات تمام شده و همه منتظر اعلام نتایج بودند که این روند نیز به دلیل عدم کفایت لازم از سوی کمیسیون، بارها به تعویق افتاد.

روند شمارش آرا به مانند تمام احتمالاتی که داده می شد، مملو از فساد بود و در این بین گزارشها و گمانه زنی های متعددی وجود داشت که برای شمارش آرا پول های هنگفت رد و بدل شده است.

همین گمانه زنی ها باعث شد تا امروز (۱۵قوس) کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون درنظر داشت مشکلات متحمل شده از سوی مردم، تصمیم به ابطال آرای کابل بگیرد.

این کمیسیون اعلام کرده است که آرای انتخاباتی ولایت کابل بدلیل دست کاری، آوردن تغییرات در ارقام و نتایج آراء، وقوع تخطی ها، تخلفات و فساد در اجراات کمیسیون کاملا باطل است.

گویا برای اعضای کمیسیون رسیده گی به شکایات کدام درآمدی نبود که این چنین با سرنوشت مردم بازی کرده و معلوم نیست که به نتیجه انتخابات کابل به چه شکلی اعلام می شود و برای تعیین سرنوشت آن چه برنامه ای روی دست گرفته می شود؟

با این روند و با تقلب و ناکارایی مشخص و آشکاری که از سوی کمیسیون های انتخاباتی روی دست گرفته شده؛ آیا مردم دوباره حاضر هستند که به پای صندوق های رای بروند؟

آیا مردم بازهم زندگی شان را در دست شان گرفته و در روند انتخاباتی که یکی از بدترین و بی سابقه ترین آن در دنیا بوده، بازهم رای می دهند؟

سوال مردم این است که اگر برای کمیسیون شکایات انتخاباتی هم کدام درآمدی از مصارف هنگفت مالی برخی از کاندیدان فراهم می بود، بازهم نتایج کابل باطل اعلام می شد؟

یا شاید هم بازی ای دیگر از سوی افرادی که به دنبال منافع شخصی خود در دولت و حکومت هستند، روی دست گرفته شده است؟

با این حال باید دید که واکنش کمیسیون مستقل انتخابات در برابر اظهار نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی چه خواهد بود؟

ناگفته نماند ادامه این روند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز قطعا زیر سوال می برد و برگزاری به موقع آن را با خطر مواجه می سازد.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.