بازگشت آوارگان شهر منبج سوریه به خانه هایشان

20141115315876734_19بیجا شدگان سوری پس از خروج کامل گروه تروریستی داعش از منبج دوباره به این شهر بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از رویترز،”شرفان درویش” سخنگوی مجلس نظامی منبج اعلام کرد: پس از پاکسازی کامل شهر منبج از وجود گروه تروریستی داعش، صدها موتر در حال انتقال  بیجا شدگان به داخل شهر هستند.

رسانه های خبری روز شنبه تصاویری را نشر کردند که مردان در حال تراشیدن ریش و زنان مشغول سوزاندن برقعه هایشان بودند که اعضای داعش به زور به آنها تحمیل کرده بود.

براساس گفته های یکی از ساکنان منبج، گروه تروریستی داعش پس از اینکه توافق شد تا برای خروج از این شهر امنیت شان تامین شود همراه با دو هزار غیرنظامی به سوی جرابلس نزدیک مرز ترکیه رفتند.

یک منبع کرد در باره خاطرنشان کرد که هنوز معلوم نیست این افراد به رضایت خود با این گروه رفته اند و یا آنها را گروگان گرفته اند.

این شهر به دلیل حضور تعداد زیادی از تروریست های انگلیسی به لندن کوچک مشهور بود که از دست دادن این شهر ضربه بزرگی به این گروه وارد کرد.

نیروهای دموکرات سوریه در اوایل ماه جوزا پیشروی در شهر منبج را آغاز نمودند و به سرعت اطراف این شهر را تحت تصرف درآوردند و پیش از داخل شدن به شهر منبج عملیات خود را کاهش دادند تا به غیرنظامیان آسیب نرسد، شهر منبج روز شنبه به طور کامل از وجود داعش پاکسازی شد.