بازماندگان ۵ هزار کشته خواهان محاکمه جنایتکاران اند

افشای لیست ۵۰۰۰ نفری از شهدای سال های ۱۳۵۸و ۱۳۵۸  سبب واکنش های پیهم در نهاد های مدنی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در پی محفل شمع افروزی روز قبل در قصر دار الامان امروز نیز شمار از بازماندگان قربانیان در شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر در کابل گردهم آمدند و قطعنامه ای را صادرکردند.

«تکمیل لیست تمام قربانیان سه دهه جنگ های داخلی درافغانستان، عملی شدن عدالت انتقالی، مستند سازی وجمع آوری اسناد درمورد قربانیان سه دهه جنگ، جلوگیری از نامزد شدن افراد متهم به جنایت های جنگی در انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از تقرر افراد متهم به جنایت های جنگی در پست های دولتی، لغو منشور مصالحه ملی، تاسیس یک موزیم برای قربانیان سه دهه جنگ درافغانستان، کالبد شکافی اجساد قربانیان واحداث بناهای یاد بود از شهدا در تمام ولایات کشور از جمله مواد قطع نامه صادر شده از سوی بازماندگان قربانیان است».

بازماندگان قربانیان تاکید میکنند که هیج نهاد و فردی حق ندارد از تدویر جلسات و برنامه ها در مورد لیست افشا شده شهدای سال های ۱۳۵۷ و۱۳۵۸ برای منافع سیاسی استفاده کند.

محمد شاه بابی یکی از بازماندگان قربانیان میگوید« ۳۵ سال منتظر ماندیم تا اثری از قربانیان را بدست ما برسد، دیگر نمیخواهیم پسر یتیم شود وخانمی بیوه گردد، خواست ما این است که دولت با محاکمه کردن جنایت کاران جنگی دیگر به یتیم شدن ها و بیوه شدن ها خاتمه دهد».

پرستو یکی دیگر از بازماندگان قربانیان است او میگوید« من احساس میکنم که مفقود شدن وکشته شدن یک پدر، یک برادر ویک پسر برای یک زن چه حسی دارد، اگر حکومت افغانستان نمیخواهد ویا توان ندارد من از جامعه بین المللی میخواهم جنایت کاران جنگی را محاکمه کنند».

بازماند گان قربانیان تاکید برمواد فوق کرده از ادامه تلا ش های شان برای محاکمه جنایت کاران جنگی وتامین عدالت خبر میدهند.

این درحالیست که از سوی حکومت امروز ۸ میزان عزای عمومی درافغانستان اعلام شده بیرق افغانستان درحالت نیمه برافراشته قرار گرفت واز تمام مردم خواسته شد که در مساجد وحسینیه ها محافل فاتحه وعزاداری برپاکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *