بازداشت 8 قاچاقچی مواد مخدر در کابل، هرات و قندهار

۱۹ سرطان ۱۳۹۶

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و ارگان های امنیتی و کشفی کشور، هشت تن از قاچاقچیان مواد مخدر را از کابل، هرات و قندهار بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد در هفت روز گذشته در پیوند به ۷ قضیه قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و پرونده های آنان به مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ارجاع شده است.

براساس معلومات پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افراد یاد شده حین قاچاق مواد مخدر در کابل،هرات و قندهار بازداشت شده اند.

از نزد افراد بازداشت شده 19 کیلوگرام هروئین،۳۴ کیلوگرام مورفین، 130 کیلوگرام تریاک، 15 هزار 341 کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، 15 هزار کلدار پاکستانی، 11 سیت گوشی موبایل و ۷ عراده وسایط نقلیه بدست آمده است.

بازداشت 8 تن

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر

کابل هرات و قندهار

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.