بازداشت ۴ نفر به جرم انتقال موادمخدر در فرودگاه کابل

نیروهای پولیس سرحدی افغانستان، چهار تن را به جرم قاچاق موادمخدر در فرودگاه بین المللی کابل شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد به جرم انتقال “بیش از دو هزار گرام هروئین” در داخل فردوگاه بین المللی کابل بازداشت شدند.

این افراد شهروندان افغان هستند که مواد مخدر را به شکل کپسول درست کرده و بلعیده بودند.

همچنین پولیس کابل”بصیر احمد” از سردسته های سارقین مسلح را که در چندین سرقت مسلحانه در کابل دست داشته است، بازداشت کرد.

این سر دسته سارقان، از منطقه تایمنی حوزه چهارم پولیس امنیتی شهر کابل بازداشت شده است.

 

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.