بازداشت 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر

۲۱ ثور ۱۳۹۳

چهارتن در پیوند به قاچاق مواد مخدر و دزدی از کابل و نیمروز بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری خارویمانه، پولیس کابل سه تن را درپیوند به قاچاق مواد مخدر همراه با ۱۴ کیلوگرام تریاک و یکتن را در پیوند به دزدی موتر بازداشت کرد.

این افراد دیروز از مربوطات حوزه چهارم، نهم و از مربوطات پلچرخی کابل بازداشت شده اند.

هم چنان پولیس نیمروز، یک محموله ۷۶ کیلوگرامی مواد مخدر( تریاک وهیروین) که در یک موتر سراچه جاسازی شده بوده از مربوطات ولسوالی کنگ کشف و بدست آوردند .

در پیوند به این رویداد راننده موتر بازداشت شده وتحقیقان از وی جریان دارد.

بازداشت ،

قاچاق ،

مواد مخدر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.