بازداشت 230 تن به اتهام جرایم انتخاباتی

۲۶ قوس ۱۳۹۷

دادستانی کل کشور می گوید که ۲۳۰ تن در پیوند به قضایای جرایم انتخاباتی مجلس نماینده گان از سراسر کشور بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در نشست خبری امروز (26قوس) اظهار داشت که در بین بازداشت شده گان ۴ نامزد انتخابات، ۲۲ کارمند کمیسیون و ۳۲ کارمند دلتی حضور دارند که در پیوند به ۸۱ قضیه جرایم انتخاباتی بازداشت شده اند.

وی نبابر محرمیت نام بازداشت شده گان از افشای نام آنها خودداری کرد.

رسولی اظهار داشت که به اساس یافته های هئیت بررسی کننده تخلفات انتخاباتی، 554 جلد شناسنامه جعلی و 7 جلد کتاب اساس که در آن جعل صورت گرفته نیز شناسایی شده است.

سخنگوی لوی سارنوالی تصریح کرد که 5 تن در پیوند به این قضیه بازداشت و به مراجع مربوط معرفی شده اند.

رسولی بیان داشت که به اساس یافته های ریاست عمومی امنیت ملی، 7 جلد کتاب اساس از ولایت پکتیکا که در آن جعل صورت گرفته شده است شناسایی و به سارنوالی آن ولایت سپرده شده است.

از سوی هم او بیان داشت که ادعاهای احزاب سیاسی مبنی توزیع شناسنامه های جعلی بررسی شده؛ اما نمایندگان این احزاب حاضر به ارائه اسناد و شواهد در این زمینه نشدند تا ادعاهای شان ثابت شود.

بر بیناد گفته های رسولی، هئیت بررسی کننده کارشان را در زمان تعیین شده کامل کرده و نتیجه بررسی شان را به ریاست جمهوری فرستاده است.

این در حالی است که نمایندگان احزاب سیاسی در جریان روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات مجلس نماینده گان مدعی شدند که صدها هزار جلد تذکره جعلی و استیکر دار در سراسر کشور توزیع شده است.

انتخابات

جعل

دادستانی کل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.