بازداشت ۲ قاچاقبر در ولایت سمنگان

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سمنگان از دستگیری دو نفر قاچاقچی همراه با ۱۲۰ کیلوگرام تریاک و چرس از شاهراه عمومی این ولایت

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سمنگان از دستگیری دو نفر قاچاقچی همراه با ۱۲۰ کیلوگرام تریاک و چرس از شاهراه عمومی این ولایت با ولایت بلخ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت سمنگان با پخش خبرنامه ای میگوید: پولیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت، دو تن را که قصد داشتند این مواد را از ولایت بغلان به ولایت بلخ انتقال دهند، در منطقه معروف به “پوزه فیروزنخچیر” این ولایت شناسایی و پس از کشف مواد همراه شان، آنها را بازداشت نمودند.

در این خبرنامه آمده است که این دو نفر حدود ۲۸ کیلوگرم تریاک و ۹۰ کیلوگرم چرس را به شکلی بسیار ماهرانه در یک عراده موتر باربری کاماز جاسازی نموده بودند.

اما خوشبختانه قبل از رسیدن به مقصد، توسط پولیس مبارزه با موادمخدر سمنگان شناسایی و مواد همراه شان کشف گردید.

از آغاز سال جاری تاکنون، این چندمین محموله موادمخدر است که در پولیس راه این ولایت کشف و افراد حامل این مواد دستگیر و به دستگاه عدلی و قضایی کشور سپرده می شوند.