بازداشت 2 آدم ربا در هرات

۱۱ سنبله ۱۳۹۴

torریاست امنیت ملی ولایت هرات، دو آدم ربا را در مرکز این ولایت بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دو فرد به نامهای امین الله و محمداعظم می باشند که در ناحیه ی دوم و چهارم شهر هرات، دست به اختطاف زده بودند.

در خبرنامه ای از سوی ریاست امنیت ملی هرات منتشر شده آمده است که این افراد پیش از این دو تن از شهروندان هرات را ربوده بودند.

این خبرنامه جزییات بیشتری در مورد چگونگی آدم ربایی ارایه نکرده؛ اما نوشته شده که تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

در یک خبر دیگر نیز که سوی این اداره منتشر شده است، آمده که یک تن از باشندگان هرات همراه با مقدار زیادی مهمات، اسلحه و مواد مخدر نوع چرس دستگیر شده است.

به گفته مقامات امنیت ملی تحقیقات از فرد بازداشت شده جریان دارد.

آدم ربا،

امنیت ملی،

بازداشت،

هرات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed