بازداشت ۱۵ شورشی در میدان وردک

نیروهای امنیتی افغان در ولایت میدان وردک، ۱۵ شورشی به شمول یک قوماندان آنان را در پیوند به کشتار ۱۳ غیرنظامی از ولسوالی سیدآباد این ولایت بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی افغان در ولایت میدان وردک، ۱۵ شورشی به شمول یک قوماندان آنان را در پیوند به کشتار ۱۳ غیرنظامی از ولسوالی سیدآباد این ولایت بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک هفته‌ پیش گروهی از افراد در منطقۀ هفت‌آسیاب ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک، در مسیر شاه‌راه کابل- غزنی ۱۳تن از غیر نظامیان که یک زن نیز شامل آن بود، کشتند.

به گفته مقامات این افراد شب گذشته طی یک عملیات ویژۀ نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

شاهراه کابل- غزنی که از مربوطات ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک می‌گذرد، همواره برای مسافران خطرناک بوده.

گروه‌های شورشی چون طالبان، همواره مسافران را از این مسیر می‌ربایند و در بدل پول‌های هنگفت آزاد می‌کنند یا در مواردی آنان را به قتل می‌رسانند.