بازداشت ۶۷ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی

دستگیر کابلمرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدروزارت امور داخله اعلام کرد که در  جریان یک ماه گذشته، ۶۷ تن از قاچاقچیان مواد مخدر و مشروبات الکولی در کشور بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد توسط پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ارگان های امنیتی در ۱۳ ولایت کشور شناسایی و بازداشت شده اند.

مرکزعدلی وقضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدراعلام کرد که در میان بازداشت شده ها دو خانم هم شامل است.

این متهمان از ولایات کابل، سمنگان، بغلان، نیمروز، ننگرهار، پروان، بدخشان، تخار، جوزجان، بلخ، هرات، لغمان و زابل دستگیر شده اند.

از نزد آنان بطور مجموعی بیش از ۲۸۱ کیلوگرام هیروئین، بیش از ۲۵۷۴ کیلوگرام تریاک، ۱۰۱۲ کیلوگرام چرس، ۲۸۱۰ لیتر مشروبات الکولی، ۲۹ عراده وسایط نقلیه، ۷۰۳ حلقه و عدد مهمات و ۶۹ سیت تلفن نیز کشف و بدست آمده است.