بازداشت یک گروه 5 نفری از آدم ربایان درکابل

12 فوریه 2014

فرماندهی پولیس کابل یک گروه  پنچ نفری از آدم ربایان را که چندی قبل یک نفر را از ساحه مکرویان شهر کابل ربوده بودند، شناسایی و بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسامی بکتاش فرزند نسیم صباح به تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ازساحه مکروریان توسط این آدم ربایان ربوده شده بود و دربدل رهایی آن ازفامیل وی مبلغ یک صد هزار دالر امریکایی مطالبه نموده بودند .

در همین حال فرماندهی پولیس کابل با نشر اعلامیه ای از رهایی فرد ربوده شده و بازداشت آدم ربایان خبر داد.

در اعلامیه آمده است که پنج نفراز بشمول یک زن در پیوند به این آدم ربایی ازمربوطات حوزه هشتم امنیتی پولیس در حالیکه فرد ربوده شده را دریک منزل نگهداری می کردند؛ دستگیر شده اند.

همچنین پولیس کابل، ۲ نفر را همراه با دو حلقه بمب و ۳ عدد بمب دستی ازساحه کوته سنگی مربوطات حوزه سوم امنیتی پولیس دستگیر کرده است.

براساس اعلامیه این افراد قصد داشتند از این مهمات درحملات تخریبی استفاده کنند.

آدم ربا

افغانستان

بازداشت

بمب

پولیس

حملات

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.