اسد ۲۲, ۱۳۹۹

بازداشت یک گروه چهارنفری از سارقین در شهر کابل

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک گروه چهار نفری از سارقین مسلح را در شهر کابل شناسایی و بازداشت کردند.

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک گروه چهار نفری از سارقین مسلح را در شهر کابل شناسایی و بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اشخاص در مربوطات شهر کابل مصروف سرقت های مسلحانه بوده اند.
فواد فرزند قیام الدین، محمد شریف فرزند میرگل، حشمت الله  فرزند میرزا محمد و شمس الدین مشهور به ( شمس و دینک) از ساکنان نواحی مختلف شهر کابل بودند.
این افراد با یک میل کلاشنیکوف و ۲ میل تفنگچه بازداشت شده اند.
سارقین به جرم خویش اعتراف کرده اند که چندی قبل از منزل اسامی عبداللطیف باشنده ولسوالی بگرامی یک میل سلاح کلاشنیکوف ، مقدار زیورات طلا و یک مقدار پول نقد را به سرقت برده اند.