سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

بازداشت یک گروه پنج  نفری آدم ربایان در ولایت خوست

آدمماموران ریاست عمومی امنیت ملی  طی یک عملیات یک گروه پنج نفری  از آدم ربایان را به سرگروپی شیرمحمد در ولایت خوست بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد یک کودک بنام عمرالله  را از شهر خوست ربوده بودند و در بدل رهایی وی مبلغ دوصد هزار دالر امریکایی درخواست نموده بودند.

این اشخاص ازمربوطات قریه لکن مرکز ولایت  خوست  بازداشت شده و کودک ربوده شده نیز از قید آنان آزاد و به فامیلش تسلیم داده شد.

براساس معلوملت ریاست عمومی امنیت، مردم محل از ماموران این ریاست که در رهایی کودک ربوده شده شده سعی وتلاش نموده بودند ابراز تشکر وحمایت شانرا از این نیروها اعلام  نمودند.