بازداشت یک کارمند وزارت صحت عامه حین گرفتن رشوه

۵ حوت ۱۳۹۷

نیروهای امنیتی یک کارمند وزارت صحت عامه را حین گرفتن رشوه از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که منسوبین ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله، شام روز گذشته یک تن از کارمندان وزارت صحت عامه را حین اخذ مبلغ ٤٠٠ هزار افغانی از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل بازداشت کردند.

در خبرنامه آمده که فرد بازداشت شده، شهرام نام دارد و این مقدار پول را از نزد یک تن داوطلب از به منظور شمولیت وی در ریاست فارمسی وزارت صحت عامه درخواست کرده بود.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.