بازداشت یک پسر ۱۲ ساله انتحاری در کابل

Captureوزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که یک پسر۱۲ ساله که ازسوی هراس افگنان آماده حمله انتحاری گردیده بود، ازسوی ماموران پولیس استخبارات وزارت امورداخله در کابل بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسامی «محمد یعقوب» فرزند شیرمحمد درجریان تحقیقات ابتدایی خود اعتراف نموده که ازسوی گروه تروریستی طالبان آموزش انتحاری را دیده است.

این پسر ۱۲ ساله درمرکزآموزشی تروریستی بنـــــــام (جمعه خانی) درساحه قریه آق تیپه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوزتحت سرپرستی ملا عبدالغفوردروس تروریستی را آموخته است.

براساس معلومات وزارت امور داخله، این کودک بیست روزقبل توظیف می شود تا یک عراده واسطه نوع کرولامملوازمواد انفجاری را در یکی از ساحات مزدحم شهرکابل طوری منفجرنماید که تروریست دومی در ازدحام مردم که بعد از انفجاربوجود می آید ، خود را انتحارنماید.

موصوف قبل ازانجام حمله تروریستی درکابل بااستفاده ازفرصت ازنزد امیرنام فرار وقصد رفتن دوباره به ولایت کندزرا می نماید که به اساس تلاش منسوبین ریاست عمومی استخبارات پولیس شناسایی وگرفتارمیشود.

گفتنی استکه که گروه تروریستی طالبان بااستفاده ازنام مدارس دینی اطفال خورد سال را تحت آموزش تعلیمات تروریستی قرارداده وازآنان درحملات تروریستی ودهشت افگنی استفاده می نمایند.