بازداشت یک نوجوان انتحاری در کابل

12952709_1153152748083977_817456005_oیک نوجوان انتحاری پیش از انجام عمل تخریبی، توسط موظفین امنیت ملی در شهر کابل بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این نوجوان ۱۷ ساله از ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که این نوجوان قصد انجام حمله انتحاری در یک منطقه مزدحم شهر کابل را داشت که پیش از انجام عملش، بازداشت شد.

ریاست امنیت ملی میگوید که انجام حملات انتحاری و استفاده از نوجوان در این اعمال، برای رعب و وحشت مردم از سوی دشمنان دولت راه اندازی می شود؛ اما نیروهای امنیتی در حال خنثی سازی این حملات هستند.

این در حالی است که چندی پیش یک کودک که برای حمله انتحاری آماده شده بود، پس از پی بردن به نتیجه عملش، خود را به پولیس ولایت ننگرهار تسلیم کرده بود.