بازداشت یک فرمانده مشهور شبکه حقانی در ولایت خوست

Captureماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک فرمانده مشهور شبکه حقانی را در ولایت خوست در جنوب شرق کشور شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این فرمانده شبکه حقانی مسوولیت رهبری یک گروه ۱۰۰ نفری را بر عهده دارد، او در زمان ماموریت  برقه “چادری زنانه” بر سر داشت که توسط ماموران امنیتی شناسایی شد.

براساس خبرنامه ای ریاست عمومی امنیت ملی، این تروریست “نعمت الله” نام دارد و مشهور به «خالد» است.

این شخص مسوولیت نظامی ولسوالی “دومنده”  ولایت خوست را نیز برعهده داشته و زمانی که میخواست از آن سوی خط فرضی دیورند با استفاده از چادری زنانه به منظور انجام فعالیت های تروریستی وارد شهر خوست گردد، توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی و بازداشت شده است.

فرد بازداشت شده اعتراف نموده که از سوی شبکه حقانی در میرامشاه به صفت مسوول نظامی ولسوالی دومنده تعین و مسؤولیت ۱۰۰ تن از تروریستان شبکه حقانی را عهده دار می باشد.