بازداشت یک فرد با 500 هزار افغانی پول جعلی

۲۷ اسد ۱۳۹۴

 marine_money2ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک فرد جعل کار با پنجصد هزار افغانی پول جعلی در کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی طی یک اقدام به موقع این فرد را با مقداری زیادی پول جعلی دستگیر کرد.

براساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی فرد دستگیر شده بابری نام دارد و باشنده ناحیه هشتم شهر کابل است.

گفته می شود این فرد زمانی دستگیر گردید که میخواست مبلغ پنجصد هزار افغانی پول جعلی را تبادله نماید.

تاکنون مشخص نیست که این پول از کجا به دست این فرد افتاده است.

افغانی،

بازداشت،

پول ،

جعلی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed