بازداشت یک عامل انتحاری در ناحیه اول شهر کابل

Captureماموران ریاست عمومی امنیت ملی کشور یک نوجوان ۱۴ ساله را که قصد انجام حمله انتحاری در شهر کابل داشت قبل از رسیدن به هدف از ناحیه اول بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نوجوان ۱۴ ساله به اسم نبی الله به اسم مستعار «نجیب الله» فرزند امین الله بعد از فراگیری تعلیمات نظامی برای انجام حمله انتحاری وارد کابل شده بود.

ریاست عمومی امنیت با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان همواره در تلاش اند با فریب و نیرنگ از احساسات پاک اطفال و نوجوانان در اجرای اعمال شوم شان، استفاده کنند.

در خبرنامه آمده است دشمنان یک بار دیگر میخواستند با استفاده از نوجوان ۱۴ ساله شهروندان را در ماتم نشانند که خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف شناسائی و توسط ماموران ریاست عممومی امنیت ملی بازداشت شد.

گفتنی است نبی الله بعد از فراگیری تعلیمات تروریستی و انتحاری از مسیر ولایت کنرها داخل شهر کابل شده بود.