بازداشت یک شبکه هفت نفری از تروریستان در قندهار

۱۸ اسد ۱۳۹۴

قندهارماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک شبکه هفت نفری از تروریستان را به فرماندهی “حسین شاه مشهور به مولوی آغا را  در ولایت قندهار در جنوب کشور شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد وابسته به گروه طالبان هستند که در مربوطات ولایت قندهار مصروف فعالیت های تروریستی بوده اند.

شمس الله مشهور به «آغاجان » فرزند جان محمد،  یارمحمد فرزند خان محمد، عبدالباری فرزند شا ه گل آغا، باران شا اغا فرزند سخی آغا،  سید محمد فرزند تاج محمد و خان محمد فرزند آغا محمد شهروندان ولایت قندهار هستند که توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده اند.

ای افراد مصروف انجام فعالیت های تخریبی، تروریستی وتروراشخاص وافراد در مربوطات شهرقندهار بودند.

این افراد با ۳ حلقه بمب، ۲۵ کیلوگرام مواد انفجاری ،۲۵ عدد تخت ریموت کنترل؛ ۲ فیرمرمی راکت انداز، ۶ عدد پتاقی انفجار دهنده بمب و ۴۰ متر فلیته ثانیه سوز که از آن در انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی کار می گرفتند؛ بازداشت شده اند.

امنیت

انتحاری

بازداشت

قندهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed