بازداشت یک جنرال ارتش در جریان قاچاق مواد مخدر

پولیس ولایت بغلان میگوید یک جنرال ارتش ملی را در جریان قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده‌ است.

مخدر-4پولیس ولایت بغلان میگوید یک جنرال ارتش ملی را در جریان قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده‌ است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نظام الدین نظام، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرمان‌دهی پولیس بغلان می‌گوید عبدالصمد حبیب، یک جنرال ارتش ملی که ۱۹ کیلوگرام پودر را می‌خواست با استفاده از موتر رنجر ارتش قاچاق کند، بازداشت شده‌است.

عبدالصمد حبیب این مواد مخدر را در رنجر جاسازی کرده و می‌خواسته تا به ننگرهار انتقال دهد.

او به عنوان فرمانده جلب و جذب ارتش ملی در ولایت بلخ مصروف اجرای مسوولیت بوده‌است.

مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس بغلان می‌گوید که همراه با این جنرال ارتش دو سرباز ارتش نیز بازداشت شده‌است.

این در حالی‌ست که تا کنون گزارش‌ها بارها از دست‌داشتن مقام‌های دیگر حکومتی در قاچاق مواد مخدر سخن گفته‌اند.