سرطان ۲۶, ۱۳۹۹

بازداشت چهارماین گذار در ولایت هلمند

امنیت ملی افغانماموران ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات  چهار تن به جرم ماین گذاری درمربوطات ساحه “ده آدم” ولسوالی گرشک ولایت هلمند بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عزت الله فرزند خدایداد، جانان وشاهی ولدان شیر آغا و محمد گل فرزند میراجان از ولایت هلمند می باشند.

این افراد مصروف انجام فعالیت های تخریبی، تروریستی، حمله بالای گزمه نیروهای امنیتی و ماین گذاری در ولایت هلمند بودند.

این افراد  با یک میل کلاشنیکوف، پنج حلقه ماین ضد وسایط، ۱۰۰ عدد ریموت کنترل مای، ۴۰۰ تخت ریموت کنترل، ۲۰۰ عدد کپسول ماین، ۲۰۰ متر فلیته ثانیه سوز  و مقداری تجهیزات نظامی و انفجاری  بازداشت شده اند.

افراد بازداشت درجریان تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نموده اند.