بازداشت پنج تروریست و 4 تن آدم ربا در ولایت تخار

۲۲ حوت ۱۳۹۳

منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان ۳ تن تروریست و چهارتن آدم ربا در ولایت تخار در شمل کشور شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روح الله مشهور به «احمد»، عاشق الله به اسم مستعار «بشیر» و نظرمحمد ساکنین شهر تالقان مرکز ولایت تخار بازداشته شده اند.

این افراد از اعضای گروه تروریستی مولوی امین الله طیب والی نام نهاد گروه طالبان هستند که همراه با یک عراده  موتر سایکل بمب گذاری شده از مواد انفجاری بازداشت شده اند.

همچنان طی اقدام دیگری منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی ۴ تن از آدم ربایان را نیز از مرکز شهر تالقان ولایت تخار بازداشت کردند.

الله محمد فرزند عبدالاحمد، ذبیح الله فرزند عبدالقیوم، مشتاق فرزند آغا گل و رحیم الله فرزند قیوم ساکنین شهر تالقان مرکز ولایت تخار به اتهام آدم ربایی و به قتل رسانیدن اسامی تاج الدین فرزند مقصوم باشنده اصلی قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار بازداشت شده اند.

افراد باز داشت شده اعتراف نموده اند که تاج الدین را پس از ربودن و به قتل رسانیده و  جسد وی را در یک جوی آب در مربوطات ولسوالی بهارک انداخته  و موتر اش را در بدل مبلغ ۱۲۰۰ دالر امریکایی به فروش رسانیده اند.

همچنین موظفین ریاست عمومی امنیت ملی یک تن از فرماندهان گروه طالبان بنام نبی الله فرزند سلطان محمد با یک تن از افرادش بنام فتح الله فرزند محمد ساکن ولسوالی تگاب ولایت بدخشان را از مربوطات ولایت تخار دستگیر کردند.

این افراد مصروف انجام فعالیت های تخریبی، تروریستی و انتقال سلاح و مهمات به گروه های تروریستی در ولایت بدخشان بودند که از شهر تالقان مرکز ولایت تخار بازداشت شدند.

آدم ربا

امینت

تخار

ربوده شده

طالب


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed