بازداشت ولسوال نام نهادطالبان در ولسوالی قرغه ئی لغمان

امنیت ملی1ماموران ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات خاص اسامی مولوی اسماعیل مشهور به «عبدالله و غیرت» ولسوال نام نهاد گروه طالبان در ولسوالی قرغه ئی ولایت لغمان را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مولوی اسماعیل همراه با قدرت الله مشهور به « نظرگل» از همکارانش مصروف انجام  فعالیت های تروریستی، تخریبی، ماین گذاری و  ترور افراد و اشخاص در مربوطات ولایت لغمان  بودند.

این افراد از مربوطات شهر جلال آباد ولایت ننگرهار بازداشت شده اند.