بازداشت مسوولان تهیه سلاح و جمع آوری عشر طالبان در تخار

7 دسامبر 2015

dastgiriنیروهای امنیت ملی، مسوول تهیه سلاح و مهمات و مسوول جمع آوری عشر و زکات طالبان در تخار را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی که امروز (دوشنبه ۱۶عقرب) نشر شده است، این فرد در شهر تالقان مرکز ولایت تخار بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که معراج الدین فرزند سید اسلم، مسؤول تهیه و تمویل سلاح و مهمات طالبان در ولایت تخار بوده است.

خبرنامه می افزاید که این شخص در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده است که مبلغ ۲۲۹ هزار افغانی و ۱۷۰۰ دالر امریکایی را برای خرید سلاح و مهمات از ولسوال نامنهاد ولسوالی ینگی قلعه دریافت کرده است.

این فرد گفته است که سلاح و مهمات را بعد از خرید، به ولسوالی ینگی قلعه انتقال می داده است.

در خبرنامه آمده است که محمد حبیب فرزند برهان مسؤول جمع آوری عشر و زکات طالبان در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار نیز بازداشت شده است.

گفته می شود که از نزد این فرد، ۲۴۰ سیر ماش و ۱۴ سیر کنجد که به عنوان عشر از مردم محل جمع آوری نموده بود نیز به دست آمده است.

بازداشت،

تخار،

سلاح،

طالبان

مهمات،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed