بازداشت فردی که با موترش از روی جسد «فرخنده» عبور کرد

۳ ثور ۱۳۹۴

ریاست امنیت ملی می گوید، فردی که فرخنده را تا حد مرگ لت وکوب نموده و سپس  باموترش از روی جسد این بانو عبورکرده ، بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه‌ییکه از سوی امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده آمده‌است، بریالی روزیکه شهید فرخنده مورد تعرض گروهی وحشیان انسان‌خوار در کابل قرار گرفت از محل عبور می‌کرد؛ نخست از موترش پایین رفته فرخنده را تا هنگامی لت کرد که روح از تنش جدا شد، بعدأ با بیرحمی و بیشرمی تمام با واسطۀ خویش از روی جسد فرخنده گذشت.

بریالی همچنان جسد فرخنده را به دنبال موتر خود بسته و به روی سرک کشیده و پس از آن با دیگران کمک کرده تا جسد را به دریا انداخته و آتش بزنند.

در خبرنامه آمده‌است که این فرد بیش از یک‌ماه است که در فهرست اهداف امنیت ملی بوده و پس از این مدت فرار، از روستای گلدان ولایت کاپیسا توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت و به کابل آورده شده‌است.

این فرد اکنون در یکی از زندانهای ریاست عمومی امنیت ملی به سر می‌برد.

باید یادآور شد که یک ماه پیش، یک روز پیش از روز نوروز و نخستین روز سال جاری خورشیدی، شهروندان در زیارت شاه دوشمشیرۀ کابل فرخنده، دختر ۲۷ساله‌یی را به اتهام آتش‌زدن قرآن با بی‌رحمی تمام کشته و پس از آن جسدش را آتش زدند.

اما پس از آن ثابت شد نه تنها فرخنده چیزی را آتش نزده و در این موضوع تقصیری نداشته، بل این اتهام از سوی یکی از ملاهای تعویذنویس در آن محل بالایش وارد شده بود.

اکنون ۴۸ تن دیگر از عاملان قتل فرخنده نیز بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان زیر بررسی دادگاه قرار دارد.

امنیت ملی،

بازداشت،

جسد،

فرخنده،

موترش،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed