بازداشت فردی که اسناد دولتی را جعل می کرد

۳۰ جدی ۱۳۹۳

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی فردی را شناسایی و بازداشت کردند که دها مورد جواز حمل سلاح را به صورت جعلی و غیرقانونی در شهر کابل صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ایمل فرزند میرشاه رضا با چندین قعطه کارت جعلی حمل سلاح که توسط خودش به صورت غیرقانونی ساخته شده همراه با یک دستگاه چاپ و یک عدد کمپیوتر لب تب دستگیرشده است.

دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد این فرد مصروف چاپ و توزیع کارت های جعلی حمل سلاح از آدرس وزارت امور داخله در شهر کابل بوده است.

فرد بازداشت شده کارت های جعلی جواز حمل سلاح، جواز فعالیت شرکت ها و تذکره تابعیت را در بدل اخذ پول برای اتباع داخلی، خارجی، مسوولین شرکت ها، اشخاص و افراد غیر مسئول و استفاده‌جو تهیه و توزیع می نمود.

این فرد حین توزیع ۵ قطعه کارت جعلی از مخفی گاه شان در ناحیه چهارم شهر کابل به تعداد ۹۵ قطعه کارت غیر قانونی حمل سلاح، تذکره های جعلی و جواز جعلی فعالیت شرکت ها بازداشت شده است

این فرد در بدل صدور هر قطعه جواز جعلی حمل سلاح ۶۰۰ دالر امریکایی می گرفت.

اسناد

امنیت

جعل

سلاح

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.