اسد ۱۴, ۱۳۹۹

بازداشت عاملین دادگاه صحرایی در سرپل

بازداشتعاملین لت و کوب یک دختر و پدرش در دادگاه صحرایی در ولایت سرپل بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پدر و دختر، پس از آن توسط اهالی قریه «توغی» ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مورد لت و کوب قرار گرفته اند، که از سوی یک فالبین متهم به دزدی شده بودند.

خبرنامه وزارت امور داخله می افزاید که پولیس لایت سرپل پنج تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

گفته می شود که تحقیقات از این افراد جریان دارد.

قابل ذکر است که بتاریخ ۱۴ اسد، خانه یکی از باشنده گان قریه توغی ولسوالی بلخاب، دزدی شده و صاحب خانه به خاطر شناسایی دزدان به فالبین مراجعه نموده و هنگامی که فالبین یکی از اهالی قریه را به عنوان دزد معرفی می کند، اهالی قریه فرد متذکره و دختر جوانش را به شکل بیرحمانه در ملاعام مورد لت و کوب قرار داده بودند.

بر اساس یک خبر دیگر، طالبان سه تن را در ولایت غور پس از دادگاه صحرایی زیر دیوار کرده اند.