بازداشت شبکه سه نفری سارقین مسلح در شهر کابل

۲۸ میزان ۱۳۹۸

نیروهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی یک شبکه سه نفری سارقین مسلح را از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد همراه با شش میل سلاح بازداشت شده اند.

در خبرنامه امروز (28میزان) ریاست امنیت ملی آمده است که افراد بازداشت شده؛ احمد ذکی مشهور به ذکی کماندو (سردسته شبکه)، نوید مشهور به مومن فرزند داد غلام (عضو شبکه) و حسیب الله فرزند صفی الله (عضو شبکه) نام دارند.

به نقل از خبرنامه، این افراد اعتراف نموده اند که قبلاً در گروپ رئیس عبید در سرقت های مسلحانه و سازماندهی فعالیت های تخریب کارانه آن سهم فعال داشتند و بعد از بازداشت رئیس عبید، خودشان مصروف آزار و اذیت و باجگیری از مردم بخصوص از استادان و دانشجویان یکی از دانشگاه های شخصی و سرقت های مسلحانه در شهر کابل بودند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد زمانی که قصد سرقت یک عراده موتر را از مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل داشتند، باالفعل شناسایی و بازداشت شده اند.

امنیت ملی

بازداشت

سارقین

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.