بازداشت سه عضو شبکه حقانی در ولایت خوست

۱۹ عقرب ۱۳۹۴

nkafghanistanریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت سه تن از اعضای شبکه تروریستی حقانی و کشف دو مخفیگاه آنان در ولایت خوست خبرداد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ماموران ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات ویژه این تروریستان از ولسوالی موسی خیل ولایت خوست شناسایی و بازداشت کردند.

رحیم خان، نعیم خان و نجیبالله تروریستانی هستند که در مربوطات ولایت خوست حملات تروریستی مربوط به شبکه حقانی را سازماندهی می کردند.

این افراد مصروف انجام فعالیت های تخریبی، تروریستی، ماین گذاری، انتقال سلاح و مهمات به گروه های تروریستی و حمله بالای وسایط ملکی و نظامی بوده اند.

در نتیجه اعترافات افراد بازداشت شده؛ دو مخفیگاه قوماندان “سپین غر” مربوط شبکه تروریستی حقانی نیز در ولایت خوست کشف و یک ثوب واسکت انتحاری، یک قبضه راکت انداز RPG7، دومیل سلاح پیکا، ۲۰ میل کلاشینکوف معه ۵۰ عدد شاژور، ۱۶ میل یازده تکه ،۴ میل تفنگچه و ۴ پایه مخابره آیکم و مقدار وسایل نظامی از آن بدست آمده است.

بازداشت،

حقانی،

شبکه ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed