بازداشت سه اختطافچی در ولایت سمنگان

۱۹ قوس ۱۳۹۴

ریاست عمومی امنیت ملینیروهای امنیت ملی کشور سه تن از اختطافچیان را در ولایت سمنگان شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص این افراد را در مربوطات قریه بابه قمبر ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان بازداشت کردند.

محمد آغا فرزند سید قربان،  سید حیدر فرزند سید اکبر و شیرالله فرزند نورخان یک تن از دریوران لینی کابل _  پلخمری را از قریه بابه قمبر  ولسوالی خرم سارباغ ربوده و مورد لت و کوب قرار داده اند.

این افراد زمانی که میخواستند فرد ربوده شده را به قتل برسانند و موترش را به سرقت ببرند، بازداشت شدند.

امنیت

بازداشت

ربوده

سمنگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed