بازداشت زوجی به اتهام تجاوز جنسی در تخار

۵ سرطان ۱۳۹۵

indexسهیلا ۱۷ ساله و رحیم الله ۲۷ساله که به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده اند، می گویند که زن و شوهر اند و در محکمه نکاح کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سهیلا می گوید که قبل از نکاح با رحیم الله فقط ارتباط تلفونی داشته و با توافق یکدیگر در محکمه ولسوالی ینگی قلعه نکاح کرده اند.

وی پس از آنکه خبر تجاوز شدنش را ازسوی رحیم از طریق رسانه ها شنیده، همراه با همسرش جهت دادخواهی به تالقان آمده ولی از سوی پولیس بازداشت شده است.

سهیلا می گوید: «من و رحیم الله همدیگر مان را دوست داشتیم، باهم ارتباط تلفونی هم داشتیم، قبل از نکاح تجاوز نه شده ام، زمانی که این خبر را شنیدم همراه با شوهرم به تالقان آمدم که دادخواهی کنیم ولی از سوی پولیس بازداشت شدیم، من در خانه امن هستم و شوهرم در نظارت پولیس جنایی قرار دارد.»

نکاح این زوج از سوی محکمه ابتدایی ولسوالی ینگی نیز قلعه قانونی خوانده شده است.

عبدالباقی رییس محکمه ابتدایی ولسوالی ینگی‌قلعه به خبرگزاری خاو میانه می گوید که این زوج همراه با خانواده های شان به این محکمه درخواست ازدواج داده بودند و محکمه هم بعد از بررسی موضوع، آنها را به عقد همدیگر در آورده اند.

وی می گوید هر گونه تعقیب و حبس این زوج صبغه قانونی ندارد و خلاف ارزش های خانواده گی نیز است.

((رحیم الله همراه خانواده اش و سهیلا هم همراه خانواده اش به محکمه آمده بودند، من موی سفیدان محل را نیز خواستم و در مورد این قضیه پروس و پال زیادی کردم، دیدم که کدام مشکلی ندارند آنها را به عقد نکاح همدیگر در آرودم.))

وی گفت که رزم آرا حواش ریس امور زنان از او خواسته است به پولیس جنایی بگوید که از سوی رحیم الله تجاوز شده است و دربدل این کار برایش پول خانه و امکانات دولتی فراهم خواهد کرد و هم چنان پدرش را نیز در یکی از ادارت دولتی مامور تعین خواهد کرد.

سهیلا می گوید: « ریس امور زنان با یک همکارش پس از بازداشت شدن من به جنایی آمد و از من خواست که بگویم از سوی رحیم الله تجاوز شده ام، برایم پول امکانات میدهد، اگر چنین نگویم با خانواده ام یک جا زندانی خواهم شد.))

اما رزم آرا حواش رییس امور زنان ولایت تخار به خبرگزاری خاور میانه می گوید که این دختر قبل از از دواج بار ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

وی می گوید که بعد از تجاوز این دختر از سوی رحیم الله، خانواده های طرفین بر ازدواج این دو توافق کرده اند.

یکی از مسوولان امنیتی نیز که نمی خواهد نامی از او گرفته شود، می گوید که این زوج به صورت غیر قانونی در نظارت پولیس به سرمی برند، و هم چنان گفت که دست های پیدا و پنهان پشت این قضیه است.

ازدواج،

بازداشت،

تجاوز،

توافق،

حبس،

رحیم الله،

سهیلا،

شوهر،

مامور،

محکمه،

نکاح،

ینگی قلعه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed