بار دیگر ۴ مسافر از شاهراه غزنی – قندهار ربوده شدند

طالبان نمقامات محلی غزنی می گویند که به ادامه ادم ربایی ها در مسیر شاهراه غزنی – قندهار، بار دیگر چهار مسافر از این شاهراه توسط طالبان مسلح ربوده شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چهار مسافر دیگر عصر دیروز در مسیر شاهراه غزنی – قندهار از موتر پایین آورده شده و ربوده شده اند.

این در حالیست که روز چهار شنبه نیز ۸ مسافر از همین مسیر ربوده شده بودند.

با این حال رئیس شورای عالی صلح غزنی گفته است که تمامی افراد ربود شده در چند روز اخیر سربازان اردو و پولیس ملی هستند که در ولایت های جنوب کشور مشغول اجرای وظیفه بودند و میخواستند جهت رخصتی به خانه های شان بروند.

به گفته وی از جمله ۱۲ نفر که در طی دو روز اخیر ربوده شده است همه زنده هستند و این شورا در تلاش است که در هماهنگی با مردم محل این افراد آزاد شوند.