باری جهانی؛ وزیری که بی صلاحیت بود

۲۷ عقرب ۱۳۹۵

عبدالباری جهانی، چندی پیش از سمت وزارت اطلاعات و فرهنگ استعفا داد و تا هنوز سرنوشت این استعفا مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، باری جهانی پیش از اینکه به کرسی وزارت برسد، شاعر برجسته ای بود که سرود ملی نیز از سروده های وی است.

وی چندی پیش به دلایل نامعلوم و زمانی که در خارج از کشور به سر می برد، در نامه ای استعفای خود از وزارت را به رئیس جمهور ارسال کرد؛ اما تا هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.

آن زمان گمانه زنی های زیادی در مورد این رویکرد باری جهانی وجود داشت؛ اما به تازه گی رادیو «سپوژمی» دلایل استعفای وی را افشا کرده است.

در بخشی از این دلایل آمده است :«اکثریت پیشنهادات من برای تعیینی و تبدیلی مُعینان، اتشه‌ های فرهنگی و رؤسا از سوی ریاست جمهوری پذیرفته نشدند.»

به گفته جهانی، برای پیشنهادات و حل مشکلات، در بیشتر از یک ‌و نیم سال به ‌حیث وزیر، چهار بار، که هر بار نیز نیم ساعت را در بر گرفت، با رئیس جمهور ملاقات کرده است که برای هربار ملاقات، تا چهار ماه انتظار کشیده است.

وزیر مستعفی اطلاعات و فرهنگ می گوید :«شخص رئیس‌ جمهور آدم بدی نیست؛ ولی راه ‌های اصلی و فرعی رفته به ‌سوی او را، کارمندان ارگ‌ اش برای غرض‌ های شخصی، بسته اند.»

به باور وی، اگر یک رئیس ‌جمهور کم ‌از کم هفته ای یکبار برای دیدن وزیرش وقت ندارد، و تمام ملاقات ‌هایش به دست اشخاص مغرض باشد، پس توقع کار و فعالیت از وزرا نمی‌ توان داشت، موضوعی که عقیده وی مشکل اکثریت وزرا است.

اما جهانی معتقد است که با تمام این مشکلات برای اکثر وزرا، کارمندان و وزرای نازدانه ای نیز در کابینه وجود دارند که هفته ای دو یا سه بار با رئیس‌ جمهور ملاقات می کنند.

بر اساس گفته های وی، عدم ملاقات وزیر با رئیس جمهور، معطل ‌ماندن وزیر برای ماه‌ ها جهت ملاقات و تقاضای معلومات در مورد علت ملاقات با رئیس‌ جمهور توسط سکرتر رئیس جمهور آنهم با ایمیل، نه ‌تنها باعث کُندی کار و عملی ‌نشدن آن به وقت می ‌شود، بلکه توهین به یک وزیر نیز است.

جهانی باورمند است که رئیس ‌جمهور یا قصداً و یا توسط مشاورینش، وزارت اطلاعات و فرهنگ را عملاً فلج و بی ‌صلاحیت ساخته است؛ تا جای که حال اکثر وزرا چنین است.

وی در پایان گفته است :«اگر در وزارت اطلاعات و فرهنگ کاری نشده است، یگانه دلیل این ‌است که من مطلقاً صلاحیت نداشتم و تقریباً تمام صلاحیت‌ ها را ارگ و ادارۀ مفسد اصلاحات اداری از من سلب کرده بودند.»

این اظهارات در مورد بی صلاحیت بودن وزرا در حالی از سوی باری جهانی مطرح می شود که پیش از این نیز، رحمت الله نبیل بعد از استعفا از ریاست امنیت ملی، چنین اظهاراتی در مورد تمرکز قدرت در ارگ و فشارهای برای استعفای خود را افشا کرده بود.

باری جهانی

بی صلاحیت

تمرکز قدرت

رئیس جمهور

کابینه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.