باج گیری طالبان از آموزگاران در ولسوالی درقد تخار

تخارشماری از باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار در شمال کشور مدعی اند که گروه طالبان از آموزگان این ولسوالی باج می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری خارومیانه، یکی از مسوولان معارف ولسوالی درقد تخار که نخواست نامش در خبر گرفته شود گفته است اگر آموزگاران به طالبان پول ندهند، طالبان خود به مکتب‌ها مراجع می‌کنند و به زور و فشار پول می‌گیرند.

وی همچنان افزوده که در۱۵ مکتب ولسوالی درقد که یک مکتب دخترانه هم در آن شامل می‌باشد، طالبان برعلاوه باج گیری از آموزگاران مرد در بدل عدم ممانعت از رفتن معلمان زن به وظیفه‌ای شان نیز پول می‌گیرند.

در همین حال پیش از این شماری از باشندگان و معلمان این ولسوالی به رسانه‌ها گفته بودند، گروه طالبان به صورت منظم از ۱۵ مکتب در ولسوالی درقد همیشه سر می‌زنند و از هر معلم ماهانه ۵۰۰ افغانی باج می‌گیرند.