ایمن الظواهری با رهبر جدید طالبان افغانستان بیعت کرد

75413_669ایمن الظواهری، رهبر گروه القاعده با رهبر جدید گروه طالبان اعلام بیعت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در پیام صوتی که روز پنج‌شنبه از الظواهری منتشر شد او گفته که با ملا محمد اختر منصور به عنوان رهبر تازه طالبان در افغانستان همکاری می‌کند.

اعلام همراهی رهبر گروه القاعده با ملامحمد منصور به دنبال بروز برخی مخالفت‌ها از سوی فرماندهان ارشد طالبان با انتخاب او صورت می‌گیرد.

رهبر تازه گروه طالبان در نخستین پیامش از ادامه جهاد تا خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان صحبت کرده بود.