ایران در تلاش ایجاد تفاوت میان تروریسم و مقاومت است

۷ جوزا ۱۳۹۴

حسن شیخ الاسلام، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش تفاوت قائل شدن میان تروریسم و مقاومت گران است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حسن شیخ الاسلام، برپایی کنفرانس بین المللی بزرگداشت ۱۷۰۰۰ شهید ترور در ایران برای تفاوت قائل شدن میان تروریسم و مقاومت را دارای اهمیت خواند.

مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه اینترنتی دومین کنفرانس بین المللی بزرگداشت ۱۷۰۰۰ شهید ترور در ایران گفته است: ما در سطح بین الملل با انواع خدعه ها و حیله ها برای ارائۀ یک تعریف واحد و مشترک از مقاومت و تروریسم مواجه هستیم ولی براساس منشور سازمان ملل، و معاهدات بین المللی مقاومت حق مشروع کشورها برای مقابله با اشغال است.

وی درباره تعاریف موجود از تروریسم گفت: تروریسم درهمۀ منشورها و معاهدات بین المللی محکوم و دارای تعریفی مشخص است. تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت با استفاده از هر وسیله ای برای نیل به اهداف سیاسی نامشروع.

او ادامه داد: تروریسم دو نوع است: تروریسم دولتی و تروریسم سازمان ها و با کمال تأسف، صهیونیست ها و هم پیمانان این رژیم از هر دو شکل آن استفاده می کنند.

این کارشناس امور عربی بیان داشت که ریشۀ این سیاست ها به زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی بازمی گردد و اضافه کرد: صهیونیست ها گروه های رادیکال را پیش از اشغال سرزمین های فلسطینی و اعلام تشکیل رژیم غاصبشان ایجاد کردند. اینها از تجربۀ اتحاد جماهیر شوروی استفاده کردند. آنها سپس سازمان های تروریستی و سیستم های امنیتی و اطلاعاتی را برای توسعۀ حکومت و اجرای تروریسم دولتی شان توسعه بخشیدند.

وی ادامه داد: صهیونیست ها اطلاعات نخبگان کشورها مخصوصا نخبگان جمهوری اسلامی را برای اجرای اهداف غیرانسانی شان جمع آوری کرده و به آن مباهات می کنند.

شیخ الاسلام بیان داشت که پس از اشغال افغانستان توسط سوسیالیست ها، موضوع دفاع از کشورها و تروریسم با یکدیگر خلط شد تا بدین وسیله ابرقدرت ها به اهداف عدوانی خود دست یابند.

این تحلیل گر سیاسی همچنین درخصوص تلاش های ایران برای جداسازی مفهوم تروریسم از مقاومت سخن گفت و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران و دولت های مردم سالار، آزادی خواه و قربانی تروریسم تلاش می کنند تا مفهوم مقاومت را و دفاع از وطن را حفظ کرده و به صهیونیست ها و حامیان غربی آنها اجازۀ نیل به اهداف پلیدشان را ندهند.

وی بر اهمیت جداسازی مفهوم مقاومت از تروریسم مخصوصا پس از سوء استفادۀ ابرقدرت ها و برخی از همسایگان از این موضوع برای نیل به اهداف سیاسی تأکید کرد و درخصوص تبعیت برخی از دولت های منطقه از صهیونیست ها و غربی ها در حمایت از تروریسم در سوریه، لبنان، عراق و یمن ابراز تأسف کرد.

ایران،

حسن ،

شورای اسلامی،

مشاور،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed