ایران اقامت 600 هزار مهاجرین را برای 6 ماه تمدید می کند

۲۱ جوزا ۱۳۹۳

دولت جمهوری اسلامی ایران با توافق با وزارت امور خارجه افغانستان تصمیم گرفته که با توجه به شرایط کنونی افغانستان اقامت 600 هزار تن از مهاجرین افغان مقیم ایران را برای 6 ماه آینده تمدید نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور خارجه کشورمان از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، در رابطه به تمدید ویزه اقامت افغان های شامل طرح ساماندهی در آن کشور، خواسته بود.

براساس بیانیه وزارت امورخارجه کشورمان، جمهوری اسلامی ایران درخواست افغانستان را در باره تمدید اقامت افغانهای مقیم ایران را پذیرفته است.

جمهوری اسلامی ایران با در نظرداشت وضعیت افغانستان، پذیرفته تا ویزای حدود 600 هزار تبعه شامل خانوار و مجردین افغان مقیم در آن کشور را که در ماه جاری جوزا رو به اختتام است، برای شش ماه دیگر تمدید نماید.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان امیدوار است تا با برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری در کشور و رفع موانع موجود، زمینه بازگشت هموطنان ما در آینده نزدیک، به کشور فراهم گردد.

افغانستان

افغانها

اقامت

ایران

تمیدد

مهاجرین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.