ایجاد ۲۰ پروژه مرغداری در ده ولایت کشور

وزارت زارعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که بیست پروژه مرغداری را در ده ولایت کشور ایجاد نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پروژه ها در روستاهای دور افتاده کشور به هزینه ۱۷۰ میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری ایجاد می شود.

قرار است فردا  چهارشنبه (۱۰ جدی) قرار داد تطبیق این ۲۰ پروژه مرغداری در ده ولایت کشور در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کابل به امضا برسد.

این پروژه ها در جریان یک و نیم سال آینده به هزینه ۱۷۰ میلیون افغانی مورد تطبیق خواهد گرفت.

براساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، این پروژه ها یک هزار خانواده روستایی را تحت پوشش خود قرار می دهد.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.