ایجاد 20 پروژه مرغداری در ده ولایت کشور

۹ جدی ۱۳۹۳

وزارت زارعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که بیست پروژه مرغداری را در ده ولایت کشور ایجاد نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پروژه ها در روستاهای دور افتاده کشور به هزینه 170 میلیون افغانی از سوی وزارت زراعت و مالداری ایجاد می شود.

قرار است فردا  چهارشنبه (10 جدی) قرار داد تطبیق این 20 پروژه مرغداری در ده ولایت کشور در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در کابل به امضا برسد.

این پروژه ها در جریان یک و نیم سال آینده به هزینه 170 میلیون افغانی مورد تطبیق خواهد گرفت.

براساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، این پروژه ها یک هزار خانواده روستایی را تحت پوشش خود قرار می دهد.

180 میلیون

20 پروژه

باغ

ده ولایت

زراعت

مرغداری

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.