اسد ۲۲, ۱۳۹۹

ایجاد یک سردخانه بزرگ در میدان هوایی کابل

226467_559کار اعمار سردخانه ای که اداره یونیسف برای نگهداری واکسین در میدان هوایی بین‌المللی کابل ایجاد کرده بود به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سردخانه مذکور ظرفیت نگهداری، بیش از ۲۷ لیتر واکسین را دارد.

مسئولان در وزارت صحت‌عامه می‌گویند که قبلأ هنگام انتقال واکسین‌ها از خارج به میدان هوایی بین‌المللی کابل، نظر به بعضی مشکلات انتقال آن به سردخانه‌های ملی به طور عاجل امکان پذیر نبود.

به گفته آنان، مصئونیت واکسین‌ها در فضای آزاد، از نظر نبود درجه حرارت مناسب با خطرات مواجه میگردید.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت‌عامه دیروز هنگام افتتاح سردخانه مذکور گفت، اکنون این مشکلات حل شده است.

او افزود، با اعمار این سردخانه، ضرورت سه ماهه برنامه روزمره واکسیناسیون در تمام کشور از ذخیره این سردخانه مرفوع می‌شود.

این سردخانه به هزینه مجموعی بیش از ۱۵۰ هزار دالر امریکایی، در یک سال اعمار شده است.

سردخانه مذکور با تمام «سامان آلات زنجیره سرد مجهز بوده» و مصارف مالی آن، از سوی اداره یونیسف پرداخته شده است.